HOME GEOPATOGENNÍ ZÓNY BIOPOLE SPÁNEK ODRUŠOVÁNÍ KONTAKT Společnost AQUAMEDEN
odrušení geopatogenních zón

Geopatogenní zóny

Podpora bytí - odrušení geopatogenních zón

GEOPATOGENNÍ ZÓNY (GPZ) působí na člověka ať tomu věří, nebo ne. Jejich dokonalá eliminace (zneškodnění jejich škodlivého působení) vám přinese vždy užitek a pozitivně se to projeví na zdraví. Navíc právě GPZ stojí velmi často v pozadí úbytku lidského biopole, které si mnozí z vás tak pracně podporují pitím naší bioaktivované vody AQUA FORTE Speciál.

Členění - výzkum - využití - eliminace - souvislosti

geopatogenní zónyGEOPATOGENNÍ ZÓNY (GPZ) působí na člověka ať tomu věří, nebo ne. Jejich dokonalá eliminace (zneškodnění jejich škodlivého působení) vám přinese vždy užitek a pozitivně se to projeví na zdraví. Navíc právě GPZ stojí velmi často v pozadí úbytku lidského biopole, které si mnozí z vás tak pracně podporují pitím naší bioaktivované vody AQUA FORTE Speciál.Geoaktivní zóny, ony mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované, ale i svými účinky často silně přeceňované, velmi jemné emise " čehosi ".

Oficiální fyzika je téměř nedokáže vůbec změřit, ale i na toto se názory velmi různí. Někdy je dokonce použití výrazu geopatogenní silně nevhodné, protože příroda vlastně něco takového ani nezná. Jsou to jen energie - emise - emanace - záření - silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem.
Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Může se totiž lehce stát, že to co jste původně považovali za silně geopatogenní a urputně jste s tím, nebo proti tomu bojovali se nakonec v jiných souvislostech ukáže jako naprosto nezbytné pro život všech bytostí typu člověk... . Proto budeme napříště často používat zkratku GAZ (geoaktivní zóny), neboť téměř vždy mají vztah k zeměkouli a zemské aktivitě. Což neznamená, že nějaké ty opravdu patogenní zóny či emise nejsou. Ovšem ty už zase často nebývají produktem Země. Například elektrosmog nejrůznějšího druhu. Byli by jste udiveni kolik škodlivého záření se dá psychotronicky zjistit, ovšem je to mimo současné možnosti měřící techniky. Co se vlastně s člověkem jako živou bytostí děje, je-li vystavena těmto emisím?
Lidská bytost jak jistě většina z Vás ví, není jen ta hmotná tělesná schránka, ale složitý a dokonalý spojitý bioenergetický systém.Tělo je zvenčí obaleno několikavrstvou aurou, což je energeticko - informační silové pole, které funguje současně i jako ochranný systém.V něm jsou uvnitř i vně složitá rotující energetická centra - čakry. Důmyslným způsobem a neskonale pružným "kanálem" je toto naše tělo spojeno s tzv. astrálním tělem, které je již na jiné frekvenční úrovni.
V těle máme víceúrovňový energetický akupunkturní systém s energetickými náplněmi oné tajuplné Čchi v akupunkturních drahách.Celý systém, který člověk vlastní a na který je napojen je pochopitelně mnohem složitější. Principiálně to však v této chvíli postačí.

Je evidentní, že máme-li nějaké energetické pole a to ať už je tvořeno z jakýchkoliv částic, (často sporné téma) musí mít nějaké parametry:
l - vlnová délka
f - kmitočet = frekvence kmitů ( oběhů ) za 1s
tvar orbity částic, tj. nějakou křivku po které dané částice obíhají či kmitají

Jen tak pro Vaši informaci, základní kmitočet v Hz/sek člověka je +- 1 x 1042 Hz což je: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Hz

Takové číslo - moc pěkné, že? ! A to je teprve začátek. Asi už mnozí chápou, proč jsou takové velké problémy s měřením těchto biopolí současnou přístrojovou technikou. Ano - pokud to chceme měřit přímo - je chudinka fyzika jaksi poněkud mimo hru. Tím pochopitelně není myšlena žádná hanlivost na adresu fyziky či skvělých fyzikálních vědců. Z naší strany je to spíše zoufalé postesknutí, protože kdyby to už konečně šlo vše měřit, zamezilo by se spoustě zbytečných sporů, nedorozumění a často zbytečných arogantních výpadů zástupců obou stran.
Jak jsem totiž k svému úžasu zjistil, někteří jedinci při prosazování svých úzkoprsých názorů neváhají pošpinit svými neomalenými řečmi kohokoliv! No, nakonec kdo ví, kdo se bude víc divit až k takovým měřením jednou dojde, zda si nebudou muset rivalové z obou táborů vyslovit vzájemné omluvy a tak trochu si "nasypat popel" na ty své tak často horké hlavy!

Zpět však k biopoli člověka. No a právě toto lidské biopole se dostává do interakce s emisemi GAZ, dochází ke změně nejen kmitočtu, ale i jiným poměrně složitým změnám. Lidskému organismu a imunitnímu systému to silně vadí, protože je násilím rušen ve svých přirozených kmitočtových rovinách. Tím dochází k jeho oslabení a je pak výrazně náchylnější k nemocem. To vše se děje mimo jiné i proto, že GAZ mohou působit na organismus jako silný stresový faktor.
Z výše uvedených byť i velmi kusých informací vyplývá jedna základní otázka. Co tedy s tím, jak se chránit? Máme vůbec nějaké možnosti se ochránit před sice jemnými, ale na druhé straně téměř vše pronikajícími emisemi?

V dnešní době se používají již nejrůznější druhy technologií na ochranu proti škodlivým účinkům těchto emisí. Postupně Vás budeme seznamovat s charakteristikami těch, ke kterým jsme měli přístup. Dnes víme, že je velmi obtížné emise odstínit či zrušit. Praxí bylo postupně empiricky zjištěno, že je nejlepší postupovat podobným způsobem, jakým GAZ působí. To znamená zase na úrovni energetických polí a jejich vzájemných interakcí.

Tuto náročnou podmínku prozatím splňuje jen několik přístrojů na světě.

geopatogenní zóny - EKOplusgeopatogenní zóny - EKOplus A právě zařízení EKOplus které tuto podmínku splňují jsou naší společností vyvinuty a instalovány již od roku 1994. Mají vyjímečně širokospektrý účinek, který dle našich dostupných informací ještě nebyl ve světě překonán.
Navíc po letech je k dnešku (to je začátku roku 2007) možno konstatovat, že naše zařízení EKOplus jsou stále na světové špičce a jsou dodnes ničím nepřekonané). Jen tak na okraj - bagatelizováním těchto informací či jejich smetením se stolu se slovy "já na to nevěřím" se před účinky GAZ zásadně ještě nikdo neochránil. Je to ostatně, jako když zabijete posla který přinesl špatné zprávy. Tím se ještě nikdy nic nevyřešilo.

Nevyhrazujeme si žádné absolutní právo na to, že tento náš názor na daný problém, věc, či událost musí být jediný správný. Vše vychází ze stupně poznání a praktických zkušeností, které nejen rostou, ale také se kvalitativně mění a my věříme, že k lepšímu. Protože vývoj - ten bude pokračovat pořád dál... Ovšem, máte - li na věc jiný názor, nebo zastáváte - li diametrálně odlišné stanovisko, či víte - li o dané problematice mnohem více a chcete se s námi o to podělit, dejte nám o tom v každém případě vědět. Na obrázku vpravo vidíte, jak vypadá nainstalované zařízení EKOplus, které v tomto nastavení výrazně eliminuje vliv GEOPATOGENNÍCH ZÓN (GPZ).

Před samotnou instalací zařízení EKOplus probíhá rozbíjení psychosomatických zón (ZREPPCH), kdy je tvarový zářič zařízení nastaven přímo k zemi.

Biopole (ve vztahu k člověku)

geopatogenní zóny - biopoleBiopole je energetické pole živého subjektu. Bývá nazýváno také energoinformačním polem, neboť vždy nese mnoho informací.

Dosud není k dispozici přístrojová technika, která by dokázala tato pole zobrazit a změřit. Biopole se sice skládá z elektromagnetických polí, ty jsou ovšem zvláštního druhu, s extrémní frekvencí, mají torzní charakter, a proto jsou v současné době neměřitelná.

(Torzní pole = pole skrutu, tj. energie proudící ve spirálovitých strukturách). V současnosti lze měřit buď jen sekundární reakce elektrických polí, nebo počítač na základě výsledků měření kožních odporů či rezonanční odezvy do těla vyslaných elektrických pulsů vykreslí, případně číselně vyjádří stav biopole, případně stav orgánů a tělesných systémů.
To ovšem v lepším případě. V horším případě se setkáváme s technikami, které se prezentují jako fotografování aury, což je technický nesmysl a podvod.

Pro vyhodnocení stavu biopole a poruch v něm, stavu čaker, akupunkturních drah, nebo jakéhokoliv bioenergetického systému je nejlepší využít člověka-senzibila, znalého této problematiky. Lze tak detekovat na těle i v něm nejrůznější problémy.

Je-li psychotronik znalý problematiky detekce vlnové délky biopole, tj. lambdy l, jsou pak v reálném čase k dispozici informace, které vypovídají o reakcích člověka prakticky na cokoliv.

Biopole – to je vstupní brána nejen k informacím o člověku, ale také k terapiím s extrémní účinností.

Špatné spaní

Do postele uléháme s cílem odpočinout si, nabrat během spánku nové síly a dát tělu možnost regenerace. Prospíme čtvrtinu života.

Nejsou-li negativní účinky geopatogenních zón (GPZ) správně eliminovány, pak se místo nabytí nových sil při spánku dočkáme jejich destruktivního působení na náš organismus a dostaví se různé poruchy spánku.

Z praxe: Mnoho lidí spí tzv. „mrtvolným spánkem“, který považují za hluboký a z něhož je velmi obtížné spáče vzbudit. Takový spánek je však výsledkem totálního vysílení organismu působením GPZ. Tyto zóny mohou také způsobit, že miminka utíkají z postýlek, tlačí se na stěnu, dlouho neusnou a pláčou. Spící děti padají z postele, mají noční děsy – neklidné sny. Může se to vystupňovat až do strachu z ukládání ke spánku. Dospělí se po probuzení cítí jako „rozlámaní“, dokonce i více unavení, než byli před spánkem.

Někdy tento problém lidé pochopí až tehdy, když si uvědomí, že se jim někde jinde spalo mnohem lépe a ráno měli síly za několik lidí…

Kvalitní spánek je základem zdraví. Špatné spaní přináší nejprve malé, relativně nepodstatné komplikace, které pak mohou přejít v lavinu problémů s psychikou, metabolismem a čímkoliv dalším. Být chronicky unavený a špatně vyspaný je spolehlivým podhoubím pro nemoc… Tyto problémy spolehlivě řeší EKOplus24 – EKOplus72.

Odrušování geopatogenních zón - GPZ

geopatogenní zóny - odrušení

Geopatogenní zóny (GPZ) jsou energie vyzařované ze Země, nebo související se Zemí. Přestože jsou sice elektromagnetického charakteru, nelze je změřit současnou technikou, neboť ta neumí snímat atypický průběh tvaru vlnění a tak extrémní kmitočet.

Tím vzniká střet se soudobou vědou, která to, co nelze změřit, často pokládá za neexistující. Přitom je přirozené, že se nejprve objeví fenomén a pak se bádá, jak ho měřit…

Energie GPZ pronikají všemi materiály, avšak jen část populace vnímá jejich destruktivní působení na bioenergetický systém člověka. Navíc lidské tělo je schopno po dobu 20–30 let částečně eliminovat nežádoucí působení GPZ i jiné vlivy, což vytváří v lidech dojem, že GPZ neexistují.

GPZ nelze odstranit, neboť jejich zdrojem jsou přírodní procesy a děje. Je však možné je odrazit, přesměrovat, částečně a dočasně vytlačit elektromagnetickým polem. Někdy to však bývá „cesta z louže pod okap“, takový odrušovač může škodit více než samotná GPZ.

EKOplus24–72 je zařízení pracující s přírodními volnými energiemi, stejnými, jaké používají lidské čakry a biopole. EKOplus vytvoří z volných energií kulové pole o průměru 24–72 metrů, ve kterém dojde k frekvenční změně emisí GPZ. Tím se eliminují škodlivé účinky na člověka.

V patentovém řízení je nová osobní přenosná technologie, jež chrání spolehlivě a dokonale před jakýmikoliv GPZ a zároveň poskytuje trvalou podporu fyzické i psychické pohody.

geopatogenní zóny - mapa Geopatogenní zóny: odrušení GPZ - qr kód geopatogenní zóny - facebook Geopatogenní zóny: odrušení GPZ Jiří Hlinka
Společnost AQUAMEDEN
Výškovická 168 , OSTRAVA
PSČ 700 30

Telefon: 724421953
E-mail: info@podporabyti.cz
Otevírací doba, informace: 8:00 - 19:00